Różnorodność i inkluzywność

O Johnson & Johnson

Różnorodność i inkluzywność: Witaj, różnorodności!

W firmie Johnson & Johnson celebrujemy naszą różnorodność i akceptujemy każdego człowieka takim, jakim jest — z jego indywidualną tożsamością, osobistą historią i odmiennym spojrzeniem na świat. Docenianie różnorodności jest dla nas tak ważne, że zapisano je w naszym Credo i w ten sposób zasada ta znacząco kształtuje naszą kulturę korporacyjną. Wierzymy, że świat pełen inspiracji stoi przed nami otworem, kiedy wszyscy pracownicy mogą wnieść swój wkład w życie firmy.

Tydzień Integracji

Każdy z pracowników może wnieść swój własny wkład w środowisko pracy, w którym panuje tolerancja i wzajemny szacunek, oraz uczynić krok naprzód w naszej "podróży ku integracji". Najlepszym sposobem, aby to zrobić, jest wzięcie udziału w warsztatach i wykładach o zróżnicowanej tematyce, organizowanych w ramach corocznego Tygodnia Integracji. Wydarzenia te nie tylko otwierają nas na nowe, ekscytujące perspektywy, ale także dają szansę na wymianę myśli i nawiązanie kontaktów z kolegami z różnych zespołów, działów i regionów.

Grupy pracowników Employee Resource Groups

Jeśli chcesz zaangażować się w działania na rzecz integracji i różnorodności w firmie Johnson & Johnson, możesz dołączyć do grupy pracowników Employee Resource Group (ERG) — lub samemu ją założyć. Grupy ERG są prowadzone przez pracowników i stanowią okazję do wymiany pomysłów i podnoszenia świadomości na temat kwestii, które są szczególnie ważne z punktu widzenia różnorodności, w gronie współpracowników o podobnych doświadczeniach i zainteresowaniach. ERG, która wywarła największy globalny wpływ na integracyjne środowiska pracy, zostanie nagrodzona w ramach corocznych wyróżnień Diversity & Inclusion Honors. Tutaj znajdziesz informacje o wybranych grupach ERG:

Nasze zaangażowanie na rzecz różnorodności:

O Johnson & Johnson

Nasze Credo.

Odpowiedzialność społeczna biznesu

Odpowiedzialność za dobro wspólne