Odpowiedzialność społeczna biznesu

O Johnson & Johnson

Być dla innych z pełnym zaangażowaniem: Odpowiedzialność społeczna biznesu

Nasze zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego ma długą tradycję: już w 1906 r., kiedy miastem San Francisco wstrząsnęło silne trzęsienie ziemi, młoda jeszcze firma Johnson & Johnson przekazała artykuły medyczne do opieki nad ofiarami i wsparła budowę szpitali wojskowych. Dziś, jako największa na świecie firma z sektora opieki zdrowotnej, wykorzystujemy nasz zasięg i zasoby, aby poprawić stan zdrowia i komfort wszystkich ludzi. Od 1943 r. odpowiedzialność Johnson & Johnson wobec bliźnich i środowiska naturalnego została zapisana w naszym Credo, które stanowi podstawę filozofii firmy.

Jesteśmy odpowiedzialni wobec społeczności, w których żyjemy i pracujemy, ale także wobec społeczności międzynarodowej.

Na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia ludzi

Chcemy pomagać ludziom prowadzić zdrowsze, a tym samym bardziej beztroskie życie. W związku z tym wspieramy inicjatywy, które dążą do realizacji tego samego celu: wykorzystując naszą siłę sprawczą, know-how i środki finansowe.

Nasze zaangażowanie na szczeblu lokalnym

Nasze zaangażowanie w krajach rozwijających się: Johnson & Johnson Global Public Health Team

106 000osób uzyskało dostęp do leczenia gruźlicy wielolekoopornej w 2019 r.
0 €Leki, np. przeciw chorobom pasożytniczym, są wydawane bezpłatnie.
75 000osób w 54 krajach otrzymuje wsparcie w zakresie edukacji o zdrowiu.

 

O Johnson & Johnson

Nasze Credo.

O Johnson & Johnson

Nasza historia