Nasze Credo

O Johnson & Johnson

Być częścią Johnson & Johnson oznacza żyć wartościami i podejmować działania z myślą o ludziach. Poznajcie nasze CREDO.

Wartości, którymi kierujemy się przy podejmowaniu decyzji, są zapisane w naszym Credo. Mówiąc wprost — nasze Credo zobowiązuje nas, abyśmy na pierwszym miejscu stawiali potrzeby i dobro ludzi, którym służymy.

Nasze Credo to coś więcej niż tylko słowa ułożone w zgrabnie brzmiący tekst. Jest to nasz moralny i zawodowy kompas, nasze podejście do życia i nasza tożsamość. Uosabia to, czym jest, czym żyje i czym zawsze będzie Johnson & Johnson: firmą o najwyższych standardach, której zadanie polega na służbie ludziom.

Przestrzeganie naszych własnych standardów moralnych jest dla nas najwyższym priorytetem, ponieważ kształtuje kulturę korporacyjną Johnson & Johnson. Co roku na podstawie globalnych ankiet pracowniczych sprawdzamy, w jakim stopniu udaje nam się wcielać w życie wytyczne zawarte w naszym Credo.

Napisane przez Roberta Wooda Johnsona w 1943 roku, nasze Credo prowadzi nas niezawodnie i bezpiecznie przez dekady działalności i sprawia, że możemy stawić czoła każdemu wyzwaniu, z pewnością siebie i z zachowaniem najwyższych wartości moralnych. W ten sposób od zawsze dbamy o zdrowie ludzi, a nie tylko o sukces naszej firmy. Cokolwiek robimy, robimy to z myślą o ludziach.

Nasze Credo

Wierzymy, że jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim wobec pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, wobec matek i ojców, i wszystkich innych osób korzystających z naszych produktów i usług. Wszystko, co robimy, by zaspokoić ich potrzeby musi być wysokiej jakości. Musimy nieustannie dążyć do zapewniania jakości, obniżania naszych kosztów i utrzymywania cen na rozsądnym poziomie. Zamówienia klientów muszą być realizowane szybko i dokładnie. Nasi partnerzy biznesowi muszą mieć możliwość osiągnięcia uczciwego zysku.

Jesteśmy odpowiedzialni wobec naszych pracowników, którzy pracują z nami na całym świecie. Musimy zapewnić otwarte środowisko pracy, w którym każda osoba musi być uznawana za jednostkę. Musimy szanować ich różnorodność i godność oraz uznawać ich zasługi. Muszą mieć poczucie bezpieczeństwa, spełnienia i celu w miejscu zatrudnienia. Wynagrodzenie musi być uczciwe i odpowiednie, a warunki pracy muszą uwzględniać czystość, porządek i bezpieczeństwo. Musimy wspierać zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników oraz pomagać im w wypełnianiu obowiązków rodzinnych i innych obowiązków osobistych. Pracownicy muszą mieć poczucie, że mogą w nieskrępowany sposób zgłaszać sugestie i skargi. Wykwalifikowanym pracownikom powinniśmy zapewnić równe szanse w zakresie zatrudnienia, rozwoju i awansu. Musimy zapewnić wysoce kompetentnych liderów, których działania muszą być sprawiedliwe i etyczne.

Jesteśmy odpowiedzialni wobec społeczności, w których żyjemy i pracujemy, a także wobec społeczności światowej. Musimy pomóc ludziom, aby byli zdrowsi, działając na rzecz lepszego dostępu i opieki w większej liczbie miejsc na całym świecie. Musimy być dobrymi obywatelami -musimy wspierać rzetelną pracę i dobroczynność, poprawę zdrowia i edukacji, a także uczciwie wypełniać nasze zobowiązania podatkowe. Musi my utrzymywać w dobrym stanie mienie, którego mamy przywilej używać, chronić środowisko i zasoby naturalne.

Naszym końcowym zobowiązaniem jest odpowiedzialność wobec naszych akcjonariuszy. Działalność musi przynosić rozsądny zysk. Musimy eksperymentować z nowymi pomysłami. Trzeba prowadzić prace badawcze, rozwijać programy innowacyjne, inwestować w przyszłość i płacić za błędy. Trzeba inwestować w nowy sprzęt, wprowadzać nowe urządzenia i wprowadzać nowe produkty. Trzeba tworzyć fundusz rezerwowy, aby przetrwać trudne czasy. Gdy działamy zgodnie z tymi zasadami, akcjonariusze powinni uzyskiwać uczciwy zwrot z inwestycji.

Johnson und Johnson Logo

Odpowiedzialność społeczna biznesu

Odpowiedzialność za dobro wspólne

Kariera w Johnson & Johnson

Twoja przyszłość zaczyna się tutaj